PŘÍČINY HLUCHOTY A ZPŮSOBU LÉČBY - OBECNÁ PRAXE

Hlavní typy hluchoty a způsob léčbyRedakce Choice
Domácí ošetření oparů
Domácí ošetření oparů
Hluchota nebo sluchová porucha je částečná nebo úplná ztráta sluchu, což ztěžuje pochopení a komunikaci postižené osoby. Může se to stát vrozenými příčinami, kdy se člověk narodí s nedostatkem nebo je po celou dobu života získán genetickou predispozicí, traumatismem nebo chorobou, která postihuje tento orgán. Příčina také určí typ hlucho